Πρώτες Ύλες και βοηθητικά προϊόντα

Η εταιρεία μας διαθέτει τη γνώση, την πείρα και τα κατάλληλα μέσα για να συζητήσει και να προτείνει λύσεις σε οτιδήποτε αφορά Πρώτες Ύλες και βοηθητικά προϊόντα για την αγορά των Πλαστικών