Πρώτες Ύλες και βοηθητικά προϊόντα

Η εταιρεία μας διαθέτει τη γνώση, την πείρα και τα κατάλληλα μέσα για να συζητήσει και να προτείνει λύσεις σε οτιδήποτε αφορά Πρώτες Ύλες και βοηθητικά προϊόντα για την αγορά των Πλαστικών

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ